Vi är specialiserade på översättning
av medicinska texter

erbjudande

 • Medicinsk utrustning

  Medicinsk utrustning

 • Läkemedel

  Läkemedel

 • Bipacksedlar

  Bipacksedlar

 • Medicinska rapporter

  Medicinska rapporter

Medicinska översättningar

Global Text är en översättningsbyrå med lång erfarenhet av översättning och lokalisering av medicinsk dokumentation. Vi arbetar med läkemedelsindustrin och hjälper dagligen bolag att kommunicera korrekt på nya marknader. Genom högkvalitativa och effektiva lösningar i kombination med personlig service, är vi en uppskattad samarbetspartner.

 • Våra översättare kan medicin

  Vid översättning av medicinsk utrustning, läkemedel, kliniska prövningar eller vetenskapliga studier inom medicin är det viktigt att anlita professionella/högskoleutbildade översättare med fackkunskaper inom läkemedelsindustrin och det medicinska området.

   

  Översättarna som Global Text använder för denna typ av uppdrag har antingen utbildning och/eller arbetslivserfarenhet från läkemedelsindustrin och sjukvården. Specialistkompetens och noggrannhet är ett grundkrav/ser vi som en grundförutsättning.

 • Personlig service

  Medicinska översättningar kan vara invecklade och innehålla mycket branschspecifik terminologi. Det kan handla om allt från medicinsk utrustning för kliniker till bipacksedlar på läkemedel. Vi anpassar översättningen till målgruppen – vilket är en förutsättning för att få ut produkter på nya marknader och inge fortroende.

   

  Med hjälp av våra tekniska lösningar underlättar vi hela översättningsprocessen. I kombination med specialiserade översättare och med personlig service underlättar vi arbetet och kontakten med oss för bästa möjliga resultat.

 • Kostnadseffektiva lösningar

  Vi använder översättningsverktyg som gör att vi kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar, något som spar både tid och pengar. Eftersom vi arbetar effektivt med dessa verktyg kan vi garantera att översättningarna får en enhetlig terminologi och ett konsekvent språkbruk.

   

  Vi arbetar kostnadsmedvetet för att erbjuda våra kunder ett bra pris,, utan att för den sakens skull göra avkall på krav gällande kvalitet, sekretess eller service.

 • Flexibla leveranser

  Tillsammans med ett team översättare och personlig service erbjuder vi översättningstjänster med flexibla leveranstider till hög kvalitet. Vi hjälper dagligen företag inom sjukvårds- och läkemedelsindustrin med översättningar till och från många olika europeiska språk, t.ex. engelska, svenska, norska, danska, finska, tyska, polska och franska.

Denna webbplats använder cookies. Genom att stanna kvar på det accepterar du deras användning i enlighet med nuvarande webbläsarinställningar.X